لیست آزمایشگاه‌های ری گیری کشور

لیست عیارسنجی ها   شماره تماس
تهران021
اتحادیه تهران88811476
طهران گلد55575125
گویا88931833
آذین33994199
آرمان55580022
آریا33964641
آسیا55156026-7
احمدی33232502
اخوان33975768-9
اطمینان55582669
امین36613516
ایران ری33939432
حاج احمد33959909
حجت33954317
حکمت33905756
حمیدقدیم33900194
حمید133904198
دقت33926724
دقت آزما33532717
درخشان55618599
ری10033982746
زر آزمون شهیر55638486
طلای تهران44232021
عرفان33915867
ری علی33912752
فرهنگ55801091
قائم66717561
کاسپین33440221
کاشی65505614
کاوه33905727
گلدآزما36610343
لعل33999544-5
ایران لیزی33906071
بهساز66439294
پارس ری65504056
پارس88935730
پایتخت33950863
پرتو55580093
پیمان33946941
تکنو33992787
تهران زر33956103
تهران سنج36615456
تابش33975794
زرچی36054460
زر ری55631867
زرین تاج44200749
سادات36619689
سنجش افشین33118185
سنجش درویش33118185
سید36055382
شاهی33934033
شمس تجریش22721577
محک33112160
مقیاس33920322
منصوری33900783
منهاج33941664
مهدی233937445
مهندی حریر فروش33998629
نمونه36058500
نوین33922259
نوین پویا56359905
طلا سنج55890577
اعتماد55696782
آنالیز55808679
مرکزی36870399
مسعود33118808
هراز36870479
آستارا
مهیار44823887
آمل011
اتحادیه44223130
تندیس شمال4425515
پارسه44228084
ابهر024
اتحادیه33330740
سبحان35245574
اردبیل045
اتحادیه33361106
آرین آنالیز33362517
ساده دل9124961810
آقانژاد32791600
سبلان33339768
ارومیه044
اتحادیه32371688
اروم سنج32251400
امین32245503
تک32252382
سهراب32252382
عذب خواه32255656
یوسفی32872815
اشنویه044
اشنویه سنج44632531
اصفهان031
اتحادیه32225007
اتحاد32227553
احمدی32239425
اسپادانا32234249
اصفهان32206500
پیشتاز32203619
پیمان32220574
تکنوتست32205552
تکنوفن32222360
کویر32219563
کیمیا32243143
ماهان32213038
محک32216471
البرز3226963
اعتماد32234791
امین32234679
انس32206562
بین ازما35246879
پارسیان34488229
پویا32215700
پویش32220810
پیروز32200741
حافظ32216740
رازی32227555
زاگرس32234549
زر آزما32247453
زریک32200615
زرین32212700
سپاهان32217081
سنجش32235612
شیران32233875
طلاکاران کوثر42644030
محمد32102728
مهتاب32229555
نقش جهان32206803
نور42633326
نیایش32106540
نیکان32224206
هزار32102714
یکتا32212503
ایلام084
اتحادیه33349969
سوگند33367717
سیفی33366625
ایرانشهر054
اتحادیه33349969
زنگشاهی9377605347
طاها37223182
محسن9389956460
معراج9151471888
انصاف9373425361
بابل011
اتحادیه32190362
حمید شمال32191833
زرسنج32198528
مازندری مقدم32203869
بجنورد058
سپهر32212498
پایش سبز معتمد32325600
بناب041
اتحادیه35554223
سالار37722353
فرهاد37732842
نوین37742444
بوکان044
ارغوان46223894
بوکان ری46246611
جعفری46261267
سیروان46262805
بهشهر011
اتحادیه34531055
امیدسنج34537755
بیرجند056
جباری خاوران32231061
پیرانشهر044
صداقت44240307
گلستانه44239080
تبریز041
آخرت35232596
آذربایجان35535746
آسیا35266971
ایران35249640
برلیان35538395
تکنوتست35255440
دقیق35230666
ری تبریز35257515
زرین32538182
سنجش35256461
صالحی35234144
صايب35237325
فرید35235397
محک35533468
هاشمی34227970
تربت حیدریه051
اتحادیه52234331
پارس52220553
خوی044
اتحادیه36221015
اعتماد36220767
جم36444978
دقیق36452911
ريال36721677
نیایی36730299
عقیق36722926
دزفول061
آروین42231232
رشت013
اتحادیه33241148
گوهرپارسیان44239189
گیلان33262246
زنجان024
اتحادیه33361955
آریا قیدار34227180
اتحاد33321549
یاس33361337
ساری011
اتحادیه33329810
زرسنجش9372466686
محک33304468
سبزوار051
مطهری44223116
سلماس044
امیران کریمی35241923
درخشان35245327
دقیق35245941
سنندج087
اتحادیه33126515
ارشاد33127593
عیارسنج33151700
فرشید36215596
شهرکرد038
الماس32244724
یلدا32276779
شیراز071
اتحادیه32334539
پارس شمش53316791
دقیق32233625
فارس آنالیز32362641
فارس کیمیا32234765
فارس محک32231895
قايم شهر011
امین42060421
دهزاد42208081
رجبی42232232
قزوین028
اتحادیه33229712
گویای قزوین33235647
شوشتری33235647
قم025
اتحادیه37723727
ایران37706076
پویازر38827939
زرسنچ37707233
زیبازر37700276
مصلایی37713266
هشتگرد026
اتحادیه32228773
اتحادیه امیر32255047
زرین آزما32403700
کسری44236820
کرمان034
اتحادیه32236207
روح الهی32223838
کرمانشاه083
اتحادیه37276023
باختر37295717
سام.فلاحی37287150
حسام زاگرس37278623
گرگان017
خورشید32225258
زرمحک32230091
زرکوب32247020
سنجش32249995
گنبدکاووس017
اتحادیه33289351
سحرخیز33226938
ماکو044
دقیق34229272
مراغه041
اتحادیه37456445
اثنی عشر37226548
رصد37242391
سهند37223304
مرند041
آلتین42273288
فرامرزی42276120
مشکین شهر045
اتحادیه33361106
امیر32540622
مشهد051
اتحادیه32225544
ارگ32217178
ایران ری32238666
بامدادی38473997
براتی33731581
بهروزی32215340
جباری32243657
خاوران سنجش/دارابی36093716
خاوران سنجش/مولایی38451574
خسروخاور32214286
رویایی32794730
زرسنج38114603
زرین37511710
عیار33653870
کانیار36052951
مجاهدی138550060
مجاهدی232258945
محک38114015
مشهدری36012382
مهرجردی37674158
مهرگان32795001
میرحسنی38114069
نوژان33663241
وزیری32516192
ملکان041
اتحادیه37456445
دقیق37823984
عباسی37826322
مهاباد044
کاوه42241419
میاندوآب044
رضا45260540
زرسنج45241011
زرین45260434
میانه041
عدل9303232001
نقده044
کاوه35627389
نگین/سیروان35631914
نیشابور051
گلدسنج42235051
همدان081
اتحادیه32531405
اشکان32520427
سینا32523121
یزد035
اتحادیه36263074
اعتماد36228399
ایران ری36268298
بعثت36269763
ثامن36264845
زاهدان5433233742

همچنین ببینید

سامانه نمایش جواب انگ طلا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *