فهرست بستن

آزمايشگاه عیار سنجی طهران گلد

ذوب، انگ، ری

تحت نظارت اتحادیه طلا جواهر تهران

شماره تماس: 09125443179 – 55575125

با مدیریت رستمی

کدذوب:1097

آدرس: تهران، چهارراه گلوبندک، پاساژ منیرالسلطنه(سیگارچی)

طبقه اول، پلاک28